De eerste "Bug"

De uitleg van wat een bug is en hoe die is ontstaan heb ik direct van www.wikipedia.nl overgenomen.

 

Lees verder...

Netwerken

Een netwerk is een geheel van met elkaar verbonden punten (of entiteiten of dingen). Deze punten en hun verbindingen kunnen zowel fysiek als abstract zijn. Met abstract wordt hier het tegenovergestelde van concreet, tastbaar, bedoeld. Voorbeeld van een fysiek netwerk: een elektrisch netwerk. Voorbeelden van abstracte netwerken: een datacommunicatie-, computer-, televisie- netwerk. Deze abstracte netwerken maken dus uiteindelijk gebruik van één of meerdere fysieke netwerken, zoals een (tastbaar) kabelnetwerk. Lees verder...

Het ontstaan van de Personal Computer

De geschiedenis van de computer begint met de geschiedenis van het rekenen. Vanouds hebben mensen hulpmiddelen ontwikkeld voor berekeningen die niet gemakkelijk uit het hoofd gemaakt konden worden, zoals de kerfstok en het telraam (abacus). Toen de behoefte aan berekeningen steeds complexer werd ontwikkelde men tabellen met hulpgegevens (bijvoorbeeld logaritmetabellen als hulp bij het vermenigvuldigen). Ook de rekenliniaal was een uitvinding om het rekenen makkelijk te maken. Lees verder...

Het verschil tussen hardware en software

Ze zeggen dat er nog mensen zijn die hardware en software niet uit elkaar kunnen houden. Welnu, er zijn geen trucjes voor, alleen enkele scabreuze ezelsbruggetjes. Dus moeten we eens en voor altijd onthouden dat in een computersysteem alles wat we vast kunnen nemen, hardware is en software al het andere. Lees verder...

Het ontstaan van het Internet

De oorsprong van het internet is te vinden in ARPANET, een in 1969 gestart netwerk van militaire netwerken, en later ook universiteitsnetwerken, in de Verenigde Staten. Inmiddels is het internet een wereldomvattend fenomeen dat het karakter van een massamedium heeft gekregen. En ook het meest gebruikte communicatiemiddel ooit. Als een van de succesfactoren wordt wel genoemd dat het volledige internet eigendom van niemand is, terwijl de fysieke onderdelen weldegelijk een eigenaar hebben. De naam internet is een afkorting voor Interconnected Networks. Lees verder...

Hardware

Een moederbord is

Met hardware (ook wel: apparatuur) worden in de computertechniek alle fysieke componenten aangeduid die in een computer een rol spelen. De term wordt gebruikt als tegenhanger van software.

 

 

Lees verder...

Software

Software is de Engelse term voor alle computerprogramma's, bibliotheken en bijbehorende data die niet aanwezig is bij het starten van een computer maar achteraf wordt geladen en is daarom een zeer vage term. Programmatuur die wel aanwezig is bij het starten van de computer, bijvoorbeeld in Read Only Memory (ROM), wordt over het algemeen firmware genoemd. Computerhardware, ten slotte, zijn alle onderdelen die aangeraakt kunnen worden. Denk hierbij aan toetsenborden, printers, monitoren en muizen. Lees verder...

OLC Fortran

Zoals eerder vermeld hebben wij hier op school ook een OLC (Open Leer Centrum).
we hebben er zelfs 2; maar ik ga u wat meer vertellen over het OLC "Fortran"

OLC Fortran Logo
Lees verder...

Fortran

De benaming Fortan word bijvoorbeeld gebruikt door een ICT school.
Waar het OLC (Open Leer Centrum) een bepaalde naam krijgt; Fortran

Klik op "Lees Verder" als U wat meer te weten wilt komen over "Fortran"

Lees verder...

De Computer

Een computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook analoge computers.

Oorspronkelijk werd het Engelse woord computer gebruikt om iemand mee aan te duiden die gecompliceerde berekeningen uitvoerde, met of zonder mechanische hulpmiddelen - vergelijk ook de Duitse term voor computer: 'Rechner' (rekenaar) en de Zuid-Afrikaanse term voor computer: 'rekenaar' - maar later werd de term ook gebruikt om apparaten te benoemen. Moderne computers worden voor veel meer gebruikt dan alleen wiskundige toepassingen. Ook veel administratieve en financiële taken worden aan de computer opgedragen, het Franse woord voor computer was eerst 'calculateur' of rekenaar en evolueerde naar 'ordinateur' (orde op zaken zetten).

Lees verder...